"Valentin-napi nyereményjáték" Nyereményjáték szabályzat 2023

 

  1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE

1.1. A „Valentin-napi nyereményjáték” nyereményjáték (a továbbiakban: „Játék”) szervezője a CBDboutique webshop (a továbbiakban: „Szervező”).

  1. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

2.1 A Játékban az a 14. életévét betöltött, magyarországi lakcímmel rendelkező, a 8-as pontban meghatározott kizáró feltételek hatálya alá nem eső cselekvőképes természetes személy (továbbiakban: „Játékos”) vehet részt, aki a Játék posztban leírt szabályainak eleget tesz a határigő lejártáig és Játékban való részvétellel elfogadja annak felhasználási feltételeit. 

2.2. A nyereményt csak magyarországi lakcímre tudjuk kiszállítani, így szállítási címnek külföldi címet nem lehet megadni.

  1. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

3.1. A Játék 2023.02.07. 18:00 – 2023.02.12. 19:59-ig tart.

  1. NYEREMÉNY

4.1. A nyeremény: 1 db 12.990 forint értékű Kényeztető csomag 

  1. A JÁTÉK MENETE

5.1. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabály szerint történik. Amennyiben a Játékszabály valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

5.2. A nyereményjáték 5 napon keresztül tart.

5.3. A szervező a játék során 1 nyertest választ, 2023.02.12-én 20:00-kor.

5.4. A sorsolás időpontjai: 2023.02.12.-én kerül kisorsolásra a 4.1 pontban leírt nyeremény 

  1. NYEREMÉNY ÁTVÉTELE

6.1. A sorsolás után a nyertessel felvesszük a kapcsolatot a játékban használt profilján üzenet formájában, illetve posztban is értesítjük őt.

6.2. A nyeremény pénzre nem váltható.

6.3. A nyereményváltoztatás jogát fenntartjuk. 

6.4. Amennyiben a nyertes Játékos 30 napon belül nem jelentkezik a nyereményéért, úgy Szervező egy második sorsolás keretein belül új nyertest hirdet. 

 

  1. ADÓZÁS

7.1. A nyertest a nyeremény után személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség nem terheli.

 

  1. KIZÁRÓ TÉNYEZŐK

8.1. A játékban a Szervezők, illetve a munkatársai és azok törvényben meghatározott családtagjai nem vehetnek részt.

8.2. A Szervezők nem vállalnak felelősséget a Játékos szándékosan félrevezető vagy téves adatközléséből eredő hibákért, különös tekintettel azon esetekre is, amikor a futárszolgálat bármely, a Játékos véletlen vagy szándékos mulasztásából eredő okból nem tudja a csomagot kézbesíteni. 

 

  1. ADATVÉDELEM

9.1. A Játékban való részvétel önkéntes. A Szervezők minden személyes adatot, amelyhez a Játék során jutnak hozzá, bizalmasan és a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezelik.

9.2. A Játékban résztvevők feltétel nélkül, kifejezetten beleegyeznek abba, hogy személyes adataik a Szervezők adatbázisába kerüljenek. A Szervezők vállalják, hogy a Játék során tudomásukra jutott személyes adatokat a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően, bizalmasan kezelik, azt harmadik személynek nem adják át, azokat harmadik személyek nem ismerhetik meg, az adatokat hozzáférhetővé nem teszik, az adatkezelés szabályainak mindenben eleget tesznek.

 

A Szervezők fenntartják a jogot, hogy a Játékszabályt a Játék során, a Játékosokra nézve előnyösebb feltételek megállapításával egyoldalúan megváltoztassa.

  1. A Játékos a Játékban való részvétellel: – feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy nevét, e-mail címét, telefonszámát, továbbá nyertessége esetén a nyertes-lista kommunikálásához, illetve a nyeremény átadásához, átvételéhez nélkülözhetetlen személyes adatait és a nyereményjáték lebonyolításában személyek kizárólag a nyereményjáték lebonyolítása céljából, valamint annak lezárultáig az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény, valamint az EU-s Adatvédelmi Rendelet (GPDR) rendelkezéseinek megfelelően kezeljék.

A pályázók általuk elküldött adataikat a kiíró rendszerezve tárolja kizárólag arra a célra, hogy nyertest sorsolhasson. A nyertesek sorsolása, és a nyeremény sikeres kézbesítése után a kiíró a beérkezett adatokat megsemmisíti.

Budapest, 2023.02.07.

Szakács Sarolta EV., CBDboutique

Szervező